Menu
Polecamy

Władze banku

 

Zarząd Banku

 • Halina Radziejewska - Prezes Zarządu
 • Anna Grabowska - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
 • Elżbieta Nowakowska - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Rada Nadzorcza BS Kowal

 • Piwiński Stanisław - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Makowska Grażyna -Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Komorek Jarosław - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Błażejczak Anna - Członek Rady Nadzorczej
 • Goździalski Henryk - Członek Rady Nadzorczej
 • Falkowski Kazimierz - Członek Rady Nadzorczej
 • Kurant Wojciech - Członek Rady Nadzorczej
 • Rudziński Wojciech - Członek Rady Nadzorczej
 • Szubski Marek- Członek Rady Nadzorczej
 • Tomaszewski Roman- Członek Rady Nadzorczej

Komitet  Audytu

 • Błażejczak Anna - Przewodnicząca
 • Kurant Wojciech - Członek
 • Szubski Marek - Członek