Menu
Polecamy

Władze banku

 

Zarząd Banku

 • Beata Jabłońska - Prezes Zarządu
 • Magdalena Sosińska - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
 • Sylwia Biegniewska - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Prezes oraz Wiceprezesi Zarządu Banku  są osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku.

Rada Nadzorcza BS Kowal

 • Jarosław Komorek  - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Wojciech Kurant - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Kazimierz Falkowski - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • ​Barbara Błaszczyk - Członek Rady Nadzorczej
 • Edward Dominikowski - Członek Rady Nadzorczej
 • Bogdan Domżalski - Członek Rady Nadzorczej
 •  Ilona​ Majewska - Członek Rady Nadzorczej
 • Grażyna Makowska - Członek Rady Nadzorczej
 • Wojciech Rudziński  - Członek Rady Nadzorczej
 • Roman Tomaszewski - Członek Rady Nadzorczej
 • Jarosław Woźniak - Członek Rady Nadzorczej

Komitet  Audytu

 • Ilona Majewska - Przewodnicząca
 • ​Barbara Błaszczyk   - Członek
 • Jarosław  Woźniak - Członek