Menu
Polecamy

Kredyt EKO!

Kredyt EKO! z zerową prowizją

Możliwość kredytowania przedsięwzięć w zakresie:

 • zakupu instalacji fotowoltaicznych;
 • zakupu: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • zakupu materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej;
 • pokrycia kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji;
 • przyłączenia do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;
 • zakupu materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia;
 • zakupu stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;
 • zakupu materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • pokrycia kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji;
 • zakupu sprzętu AGD A+++;
 • zakupu i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków;
 • własne potrzeby konsumpcyjne klienta i/lub (jednocześnie ze wskazanymi powyżej).

 

Zalety naszego Kredytu EKO!:

 • niskie oprocentowanie WIBOR 12M + marża 3,20%,
 • prowizja 0,00% dla posiadaczy Konta Standard* lub 1,50% dla pozostałych klientów**,
 • długi okres kredytowania nawet do 7 lat,
 • kwota kredytowania do 50 000 zł,
 • indywidualne podejście do każdego klienta,
 • spłaty w ratach stałych lub malejących,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat,
 • brak ograniczeń dotyczących udziału wkładu własnego w ogólnym koszcie inwestycji,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • proste procedury.
 • Oferta przeznaczona dla klientów zamieszkujących lub finansujących inwestycje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

 

Zapraszamy do naszych placówek.

Nie masz czasu na wizytę w banku?


                       Złóż zapytanie w poniższym kalkulatorze kredytowym lub wnioski@bskowal.pl

Przykład reprezentatywny

 * Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wyliczona na dzień 01.02.2023r. na reprezentatywnym przykładzie wynosi 11,08% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 36.000,00zł, całkowita kwota do zapłaty 50.980,52 zł, oprocentowanie zmienne 10,30% w skali roku, całkowity koszt kredytu 14.980,52 zł (w tym prowizja 0,00 zł, odsetki 14.693,52zł, ubezpieczenie 0,00 zł, koszt prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR –Konto Standard- 0,00zł przy założeniu posiadania karty debetowej i bankowości internetowej w przeciwnym wypadku 7,00zł miesięcznie,  koszt użytkowania karty debetowej 123,00zł w całym okresie kredytowania przy założeniu wykonania w miesiącu kalendarzowym co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą w przeciwnym wypadku 7,00zł miesięcznie, koszt udostępnienia bankowości internetowej 0,00zł, koszt opłaty za użytkowanie TOKEN-a SGB 164,00zł w całym okresie kredytowania), spłata  w 81 miesięcznych ratach równych w wysokości 618,21, 82 rata- wyrównująca w wysokości 618,51zł.

 

** Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wyliczona na dzień 01.02.2023r. na reprezentatywnym przykładzie wynosi 11,33% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 36.000,00zł, całkowita kwota do zapłaty 51.233,52 zł, oprocentowanie zmienne 10,30% w skali roku, całkowity koszt kredytu 15,233,52 zł (w tym prowizja 540,00 zł, odsetki 14.693,52zł, ubezpieczenie 0,00 zł), spłata w 81 miesięcznych ratach równych w wysokości 618,21zł, 82 rata- wyrównująca w wysokości 618,51zł.

Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.


Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.


Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji.