Menu
Polecamy

Informacje

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

pdfInformacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Inspektor Ochrony Danych osobowych ( IOD )

Bożena Szadkowska , tel: 542842203 w 141, e-mail iod@bskowal.pl

 

Kontrola wewnętrzna

pdfOpis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Kowalu

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

W związku ze zmianami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym przekazujemy informację o zasadach funkcjonowania systemu gwarantowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Informacje wynikające z ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym:

pdfGwarancja bezpieczeństwa depozytów

 

System ochrony instytucjonalnej IPS

pdfIPS

 

Zapis na wypadek śmierci

pdfInformacja dla Posiadaczy rachunku

 

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku

pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2010 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2011 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2012 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2013 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2014 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2015 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2016 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2017 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2018 r.