Menu
Polecamy

Informacje

Formularz dla kandydatów do Rady Nadzorczej 

Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu proszeni są o wypełnienie i dostarczenie do Banku wymaganych formularzy.

pobierz wersje edytowalną  

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych osobowych ( IOD )

Anna Kuczyńska, tel: 542842203 w 141, e-mail iod@bskowal.pl

pdfInformacja o przetwarzaniu danych osobowych
pdfOpis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Kowalu
pdfSystem ochrony instytucjonalnej IPS
pdfInformacja dla Posiadaczy rachunku - zapis na wypadek śmierci
pdfPolityka zarządzania konfliktami interesów

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

W związku ze zmianami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym przekazujemy informację o zasadach funkcjonowania systemu gwarantowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Informacje wynikające z ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym:

pdfGwarancja bezpieczeństwa depozytów

 

 Sprawozdanie Finansowe 

 

pdfSprawozdanie finansowe za 2019 r.
pdfSprawozdanie finansowe za 2020 r.
pdfSprawozdanie finansowe za 2021 r.
pdfSprawozdanie finansowe za 2022 r.

 

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku

pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2010 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2011 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2012 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2013 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2014 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2015 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2016 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2017 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2018 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2019 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2020 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2021 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2022 r.

 

Wskaźniki referencyjne

Zgodnie z przepisami BMR w bankach przygotowano plany awaryjne na wypadek zaprzestania publikacji lub istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego. Plany ustalają postępowanie, aby zapewnić ciągłość wykonywania umów, w których wykorzystano dany wskaźnik.

Jeżeli w danej umowie znajdują się postanowienia wynikające z planów awaryjnych, będą one stosowane w momencie zaprzestania opracowywania ww. wskaźnika.

pdfPakiet inforomacyjny

 

Rejestr partnerów

Bank Spółdzielczy w Kowalu niniejszym zawiadamia, działając zgodnie z art. 111 b Ustawy Prawo bankowe, o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych mających dostęp do tajemnicy bankowej, którym Bank zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 Ustawy Prawo bankowe powierzył wykonywanie określonych czynności

pdfInformacja o przedsiębiorcach którzy mają dostęp do informacji chronionych