Menu
Polecamy

Inne cele

 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności 
 • zakup działki budowlanej
 • zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym
 • zakup domu z powierzchnią handlowo – usługową
 • adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne (np. strych, suszarnia)
 • partycypację w kosztach budowy mieszkań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 • remont lub modernizacja nieruchomości mieszkalnej
 • refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty przyjęcia kompletnego wniosku, na wyżej wymienione cele
 • nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej z ustanowieniem hipoteki na całej nieruchomości;
 • inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych
 • cel dowolny – łącznie z jednym z pozostałych celów kredytowania

Poznaj zalety naszego Kredytu!

Otrzymujesz: 

 • indywidualne podejście do każdego klienta
 • kredyt dopasowany do Twoich potrzeb
 • niskie oprocentowanie – marża już od 2,00%
 • niską prowizję
 • długi okres kredytowania nawet do 25 lat
 • brak ukrytych opłat i prowizji
 • brak kosztów do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki
 • szybką decyzję kredytową oraz przejrzyste procedury

Masz możliwość:  

 • wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat
 • wyboru spłaty kredytu w ratach stałych lub malejących
 • przesunięcia spłaty kredytu
 • wyboru własnego towarzystwa ubezpieczeniowego

 

 • Oferta przeznaczona dla klientów zamieszkujących lub finansujących inwestycje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

 

Ty masz Marzenia – My je Finansujemy!

Zapraszamy do naszych placówek.

Nie masz czasu na wizytę w banku?


                       Złóż zapytanie  w poniższym kalkulatorze kredytowym lub wnioski@bskowal.pl

 

Reprezentatywny przykład dla kredytu mieszkaniowego.

1) Dla klientów posiadających ROR w Banku Spółdzielczym w Kowalu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu mieszkaniowego wyliczona na dzień 01.03.2021r. na reprezentatywnym przykładzie wynosi 2,59% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 209.733,00zł, całkowita kwota do zapłaty wynosi 269.305,45 zł, okres trwania umowy 256 miesięcy, oprocentowanie zmienne 2,25% w skali roku (WIBOR 12M plus marża Banku 2,00%), całkowity koszt kredytu 59.572,45 zł (w tym prowizja 3.963,95zł płatna gotówką lub przelewem z rachunku płatniczego ROR, odsetki 54.593,50zł przy założeniu jednorazowej wypłaty kredytu, posiadania rachunku o co najmniej 6 miesięcy, karty debetowej, bankowości internetowej oraz wkładu własnego na poziomie co najmniej 50,00%, koszt usług dodatkowych: przeprowadzenie kontroli kredytowanej nieruchomości 100,00zł, podatek PCC-3 19,00zł, koszt ustanowienie cesji z polisy ubezpieczeniowej 0,00zł, koszt prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR –Konto Standard- 0,00zł przy założeniu posiadania karty debetowej i bankowości internetowej w przeciwnym wypadku 7,00zł miesięcznie, koszt obsługi karty płatniczej 384,00zł za cały okres kredytowania przy założeniu wykonania w miesiącu kalendarzowym co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą w przeciwnym wypadku 7,00zł miesięcznie, koszt wydania karty debetowej 0,00zł, koszt udostępnienia bankowości internetowej 0,00zł, koszt opłaty za użytkowanie Tokena SGB 2,00zł miesięcznie tj. 512,00zł za cały okres kredytowania), spłata w 255 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych w wysokości 1.032,52zł i ostatnia rata wyrównująca w wysokości 1.033,90zł. Dodatkowo konsument zobowiązany jest ponieść koszt wpisu roszczenia o ustanowienie hipoteki, a po spłacie kredytu zwolnienia hipoteki łącznie 350,00zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zgodnie z podpisaną umową z wybranym przez siebie towarzystwem ubezpieczeniowym

Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji.

2) Dla klientów nieposiadających ROR w Banku Spółdzielczym w Kowalu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu mieszkaniowego wyliczona na dzień 01.03.2021r. na reprezentatywnym przykładzie wynosi 2,99% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 209.733,00zł, całkowita kwota do zapłaty wynosi 279.596,04 zł, okres trwania umowy 256 miesięcy, oprocentowanie zmienne 2,65% w skali roku (WIBOR 12M plus marża Banku 2,40%), całkowity koszt kredytu 69.863,04 zł (w tym prowizja 4.614,13zł płatna gotówką, odsetki 65.129,91zł przy założeniu jednorazowej wypłaty kredytu, koszt usług dodatkowych: przeprowadzenie kontroli kredytowanej nieruchomości 100,00zł, podatek PCC3 – 19,00zł, koszt ustanowienia cesji z polisy ubezpieczeniowej 0,00zł), spłata w 255 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych w wysokości 1.073,69zł i ostatnia rata wyrównująca w wysokości 1.071,96zł. Dodatkowo konsument zobowiązany jest ponieść koszt wpisu roszczenia o ustanowienie hipoteki, a po spłacie kredytu zwolnienia hipoteki łącznie 350,00zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zgodnie z podpisaną umową z wybranym przez siebie towarzystwem ubezpieczeniowym

Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji.