Menu
Polecamy

Rachunke Bieżacy

Posiadaczem rachunku może zostać każda instytucja i  osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Posiadczom rachunku RB gwarantujemy:

  • gromadzenie środków pieniężnych oraz wykonywanie  rozliczeń krajowych i zagranicznych
  • łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze
  • dostęp do rachunku poprzez bankowość elektroniczną
  • możliwość uzyskania informacji o stanie środków oraz dokonanych operacjach bankowych przez telefon (informacja na hasło)
  • usługa informacji o saldzie rachunku poprzez  SMS
  • możliwość skorzystania z kredytu odnawialnego w RB
  • możliwość wykonywania zleceń stałych
  • możliwość otwarcia rachunku pomocniczego (dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określony cel)