Menu
Polecamy

Rachunek Walutowy

Posiadaczem rachunku może zostać każda instytucja i  osoba prowadząca działalność gospodarczą.

  Posiadającym Rachunek Walutowy gwarantujemy:

  • dostępność gromadzonych środków na każde żądanie,
  • możliwość wysyłania i otrzymywania międzynarodowych przekazów pieniężnych,
  • możliwość dokonywania gotówkowych i bezgotówkowych transakcji kupna/sprzedaży walut obcych,
  • prowadzenie rachunku w walutach EUR,  USD, GBP,